Agata Głąb

From Bioorganic
Jump to: navigation, search


width 300 px

Born: 17.12.1990

Hobby: volleyball, travelling, literature

e-mail: agata.glab@pwr.edu.pl

Phone: +48 71 320 46 14

Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology


Education

2014 - MSc in Molecular Biotechnology and Biocatalysis, Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology, Master's Thesis: " Enzymatic transformations of terpenoid lactams". Supervisor: prof. dr hab. inż. Stanisław Lochyński

2014 - present - PhD studies in Biotechnology, Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology, Supervisor: dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda, prof. PWr

Publication

  1. A.Stryjewska, A. Głąb Biotransformacje wybranych monoterpenów jako prekursorów pożądanych w przemyśle perfumeryjnym substancji olfaktorycznych. Na poganiczu chemii i biologii tom XXXI, 2013 ISBN 978-83-232-2683-32013- MSc in Cosmetology, Academy of Physiotherapy in Wrocław