Agata Kozioł

From Bioorganic
Jump to: navigation, search


Koziol.jpg


Hobby: travel, music, literature and films: criminals

E-mail: agata.koziol@pwr.wroc.pl

Phone: +48 71 320 20 10

Address:

Department of Bioorganic Chemistry,

Faculty of Chemistry,

Wrocław University of Technology,

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland


Education

2011-present Ph.D. Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, supervisor prof. dr hab. Stanisław Lochyński,


Research interests

Synthesis of terpenes derivatives with potential pharmacological activity.


Conference communications

1. Kozioł, A., Jasnowski, M., Frątczak,, J., Szczepanik, M., Gabryś, B., Lochyński, S. Synteza nowych γ-spirolaktonów o potencjalnej aktywności deterentnej, Chemistry for agriculture,42. Międzynarodowe Seminarium Naukowo – Techniczne, Karpacz, 26 – 29.11.2017.

2. Kozioł, A., Macegoniuk, K., Grela, E., Biernat, M., Lochyński, S. Tlenowe i azotowe pochodne terpenoidowe jako inhibitory ureaz bakteryjnych, 60 Zjazd PTChem, Wrocław, 17-21.09.2017.

3. Kozioł, A., Jasnowski, M., Frątczak., J., Lochyński., S. Synthesis of new γ-spirolectones with tert-butylcyclohexane and carane system as potential insect feeding deterrents, 18th Tetrahedron Symposium, Budapeszt, Węgry, 26-30.06.2017.

4. Kozioł, A., Terpeny-właściwości farmaceutyczne, Puzzel 2016, V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych, Wrocław, 16-17.04.2016.

5. Kozioł, A., Aktywność biologiczna wybranych laktonów naturalnych i syntetycznych, IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź,14-15.05.2016.

6. Kozioł, A., Aktywność biologiczna wybranych laktonów naturalnych i syntetycznych. IV Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów "Pomiędzy Naukami. Zjazd Fizyków i Chemików", Chorzów, 18.09.2015.

7. Kałuża, M., Kozioł, A., Sadowski, Z., Optymalizacja procesu biosyntezy kwasu cytrynowego przez Aspergillus niger w hodowlach z dodatkiem Tween 80, XIX Ogólnopolskie Seminarium Studentów i Doktorantów Biotechnologia Środowiskowa, Wisła-Jarzębata, 27.02-02.03.2013.

8. Kozioł, A., Pharmacological activity of terpenes. I Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów "Pomiędzy Naukami. Zjazd Fizyków i Chemików", Chorzów, 5.10.2012.

9. Kozioł, A., Synthesis of terpenes derivatives with potential pharmacological activity. X Ogólnopolski zjazd doktorantów "Na pograniczu chemii i biologii", Ustroń, 26-29.05.2012.


Publications

1. Tyszkiewicz, A., Kozioł, A., Felińczak, A., Szymańska-Pomorska, G., Znaczenie witaminy B17 w profilaktyce nowotworów. Public Health Forum, 2017, 2(41), 93-101.

2. Kozioł, A., Mroczko, L., Niewiadomska, M., Lochyński, S., γ-Lactones with potential biological activity, Pol. J. Nat. Sci., 2017, 3, 495-512.

3. Mazurek, A., Kozioł, A., Zastosowanie związków nieorganicznych w kosmetykach, Kosmetologia Estetyczna, 2017, 2,159-164.

4. Kozioł A., Garasińska-Pryciak E., Biologiczna aktywność betuliny i zastosowanie w kosmetyce, Kosmetologia Estetyczna, 4, 2016, 331

5. Kozioł A., Terpeny – właściwości farmaceutyczne, V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych, Wrocław 2016, 155-159

6. Kozioł, A., Stryjewska, A., Librowski, T., Sałat, K., Gaweł, M., Moniczewski, A., Lochyński, S., An overview of the pharmacological properties and potential application on natural monoterpenes. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2014, Vol. 14, No. 13

7. Pękala, J., Strub, D.J., Kozioł, A., Lochyński, S., Variability of biological activities of limonoids derived from plant sources. Mini-Rev. Org. Chem. 2014, 11, 269 [1]

8. Kozioł, A., Biologiczna aktywność betuliny i jej pochodnych. Na pograniczu chemii i biologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, tom XXXI, ISBN 978-83-232-2683-3.

9. Kałuża, M., Kozioł, A., Sadowiski, Z., Optymalizacja procesu biosyntezy kwasu cytrynowego przez Aspergillus niger w hodowlach z dodatkiem Tween 80. Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, p. 257-263, ISBN 978-83-01-17308-1.

10. Kozioł, A., Aktywność chemoprewencyjna i przeciwnowotworowa monoterpenów. Na pograniczu chemii i biologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, tom XXIX, ISBN 978-83-232-2506-5.


Patents

1. Lochyński, S., Kozioł, A., Jasnowski, M., Kwas (4-tert-butylo-1-etenylocykloheks-1-ylo)octowy i sposób jego wytwarzania. PL 228981 B1, 2018


Patent Applications

1. Lochyński, S., Kozioł, A., 2-[(2S,5R)-5-Metylo-2-(propan-2-ylo)cykloheksylideno]butanian etylu i jego sposób wytwarzania.Polish Patent Application, P-423669, 01.12.2017

2. Lochyński, S., Kozioł, A., 2-[(2R,5R)-2-Metylo-2-(propan-1-en-2-ylo)cykloheksylideno]butanian etylu i jego sposób wytwarzania. Polish Patent Application, P-423671, 01.12.2017

3. Lochyński, S., Kozioł, A., Jasnowski, M., 1-(Bromometylo)-8-tert-butylo-2-oksapiro[4.5]dekan-3-on i sposób jego wytwarzania. Polish Patent Application, P-419799, 14.12.2016

4. Lochyński, S., Kozioł, A., Frątczak, J., (1R,4R,6S)-2'-(Bromometylo)-4,7,7-trimetylospiro[bicyklo[4.1.0]heptan-3,3'-furan]-5'(4'H)-on i sposób jego wytwarzania. Polish Patent Application, P-419801, 14.12.2016

5. Lochyński, S., Kozioł, A., Frątczak, J., [(1R,4R,6S)-3-Etenylo-4,7,7-trimetylobicyklo[4.1.0]hept-3-ylo]octan etylu i sposób jego wytwarzania. Polish Patent Application, P-419802, 14.12.2016

6. Lochyński, S., Kozioł, A., Frątczak, J.,(2E)-2-[(1R,4R,6S)-4,7,7-Trimetylobicyklo[4.1.0]hept-3-ylideno]etanol i sposób jego wytwarzania. Polish Patent Application, P-419803, 14.12.2016


Research experience

1. 1.07 - 1.08.2010 volunteer at the Faculty of Pharmacy at the Department of Pharmacognosy, Medical University of Wroclaw, Poland.

2. 1.10.2009 - 4.06.2010 participation in animal studies in the Department of Pathophysiology, Medical University of Wroclaw, Poland.


Professional memberships

since 2013 - Polish Chemical Society

since 2017 - Polish Association of Chemical Industry


Training

1. The latest technologies for research and education, National Instruments, Wrocław;

2. LabVIEW Graphical Programming Course, Wrocław University of Technology;

3. Data Base of Chemical Abstracts and SciFinder Web, Department of Chemistry, Wrocław University of Technology;

4. Training in IR Spectroscopy - Vertex 70V, Department of Chemistry, Wrocław University of Technology;

5. Training: Data Base of SciFinder Web, Department of Chemistry, Wrocław University of Technology;