Alicja Surowiak

From Bioorganic
Jump to: navigation, search
Surowiak.jpg

Born: 23.05.1993, Kalisz, Poland

e-mail: alicja.surowiak@pwr.edu.pl

Address: Department of Bioorganic Chemistry Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland.

Phone: +48 71 320 24 23

Hobby: hiking in mountains, hitchhiking, homemade cosmetics

Education

  1. 2017 - Ph.D. in Biotechnology, Wrocław University of Science and Technology
  2. 2017 - Master of Science in Molecular biotechnology and biocatalysis, Wrocław University of Science and Technology

Patent Applications

Strub D., Lochyński S., Błaszczyk M., Surowiak A. (EZ, 2EZ)-3,7-dimetylo-N-(oksiran-2(RS)-ylometoksy)okta-2,6-dien-1-imina i sposób jej wytwarzania. Zgłoszenie nr 99/z/17

Strub D., Lochyński S., Surowiak A., Stawiarska J. Oksym (2EZ, 6RS)-3,6-dimetylo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofurano-2-karbaldehydu i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie nr 100/z/17

Strub D., Lochyński S., Surowiak A., Stawiarska J. (6RS)-3,6-dimetylo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofurano-2-karbonitryl i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie nr 101/z/17

Strub D.,Surowiak A., Kołodyński W. Eter n-propylowy oksymu3-metoksybenzaldehydu i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie nr 59/z/18

Strub D., Surowiak A., Kołodyński W. Eter etylowy oksymu3-metoksybenzaldehydu i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie nr 58/z/18

Strub D., Lochyński S., Dudek A., Surowiak A. Eter etylowy oksymu piprytonu i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie nr 112/z/18

Strub D., Lochyński S., Dudek A., Surowiak A. Eter propylowy oksymu piprytonu i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie nr 110/z/18

Strub D., Lochyński S., Dudek A., Surowiak A. Eter propargilowy oksymu piprytonu i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie nr 111/z/18

Strub D., Lochyński S., Dudek A., Surowiak A. Eter allilowy oksymu piprytonu i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie nr 109/z/18

Conference communications

Surowiak, A., Gibka, J., Błaszczyk, M., Kula, J., Balcerzak, L., Sikora, M., Surowiak, A., Lochyński, S., Piekarska, K., Strub, D.J. Synteza, charakterystyka zapachowa i wstępne badania toksyczności eterów oksymu cytralu 60 Zjazd PTChem, Wrocław, 17-21.09.2017

Strub, D.J., Gibka, J., Błaszczyk, M., Kula, J., Balcerzak, L., Sikora, M., Surowiak, A., Lochyński, S., Piekarska, K., Synthesis, olfactory evaluation and preliminary environmental impact of citral oxime ethers 48th International Symposium on Essential Oils, Pecs, Hungary, 10-13.09.2017

Alicja K. Surowiak, Agnieszka Dudek, Stanisław Lochyński, Daniel J. Strub. Aktywność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybowa lotnych oksymów. VII Krajowe Sympozjum "Naturalne i Syntetyczne Produkty Zapachowe i Kosmetyczne", Łódź, 2-4 lipca 2018

Alicja K. Surowiak, Stanisław Lochyński, Daniel J. Strub. Antimicrobial acivity of low-molecular oximes The 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry , Trzebnica, Poland, 25-27th June 25-27th June 2018

Alicja K. Surowiak, Agnieszka Dudek, Stanisław Lochyński*, Daniel J. Strub Microbial growth inhibition by oximes derived from natural volatile carbonyl compounds Facta Universitatis. Physics, Chemistry and Technology. 2018, vol. 16, nr 1, spec. iss.

Publications

A. Surowiak, S. Lochyński, Aktywność biologiczna oksymów, Na Pograniczu Chemii i Biologii, tom XXXVII, Wydawnictwo naukowe UAM, 2017 ISBN 978-83-232-3287-2