Ewa Chmielewska

From Bioorganic
Jump to: navigation, search
Dabrowska.jpg


Born: 15.05.1981 Lwówek Śląski, Poland

Hobby: skiing, hiking, horse riding, music.

e-mail: ewa.chmielewska@pwr.wroc.pl

Address: Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wroclaw University of Technology, Wybrzeze Wyspianskiego 27, 50-370 Wroclaw, Poland

Phone: +48 71 320 29 77 Fax: +48 71 328 40 64

Education:

2010- PhD (Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology) Supervisor: prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski. The subject: " New bisphosphonates as potential antiosteoporosis agents".

2005 - MSc in Organic Chemistry(Institute of Organic Chemistry, Biochemistry and Biotechnology, Wrocław University of Technology) Supervisor: dr inż. Jerzy Palus. The subject of the diploma: "Bis(2-aminophenyl)diselenide derivatives with amino acids moieties as potential antivirals and antimicrobials".


Research interests

The current research refers to the synthesis and structure of biologically active phosphorus analogues of amino acids and related compounds. Synthesis of aminomethylenobisphosphonates and studies on reaction.

Foreign training periods

01.V-31.V.2010 - University of Eastern Finland, Kuopio, Department of Biosciences (prof. Jouko Vepsäläinen), Short Term Scientific Mission COST Action European Phosphorus Sciences Network

26–29. III.2009 - 6th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Florence, Italy

24-28.V.2010 - NMR Workshop Bruker NMR Users Meeting, Univerity of Eastern Finland Kuopio, FinlandAwards

 1. laureatka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1.: Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego Młodej Kadry Akademickiej Politechniki Wrocławskiej X.2009-X.2010
 2. laureatka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetu VIII Działania 8.2 Poddziałania 8.2.2 P „GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów” 01.IX.2008-30.IX.2009. Umowa nr GRANT/I/23/2008 i Nr GRANT/I/23/2009P.
 3. laureatka I Programu Stypendialnego ZPORR dla Najlepszych Doktorantów Politechniki Wrocławskiej w ramach „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego” oraz „Dolnośląskiej Strategii Innowacji” 01.IV-30.IX.2007. Umowa nr 88/IV z dnia 25.04.2006
 4. indywidualne stypendium naukowe z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach środków Laureata konkursu o Subsydium Profesorskie Prof. Pawła Kafarskiego 08.I.2009-07.III.2010. Umowa nr 4,10/07
 5. wyróżnienie za prace dyplomową pt. "Aminokwasowe i dipeptydowe pochodne diselenidu bis(2-aminofenylowego) jako potencjalne środki przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne" wykonywaną pod kierunkiem dr inż. Jerzego Palusa X. 2005
 6. wyróżnienie za poster pt. „Bisphosphonates in teratment of osteoporosis and other bone diseases- synthesis and characterization” na konferencji International Congress of Young Chemists YoungChem2007 Jurata, Polska, 10-14.X. 2007
 7. nagroda Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej za wkład w organizację i czynny udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki IX. 2008


Conference comunications

 1. 1st Workshop on NMR Spectroscopy: ”Introduction to Biomolecular NMR Spectroscopy. From Spectra to Structure." Wrocław Poland, 23-25.05.2005
 2. 2nd Workshop on NMR Spectroscopy: ” From Data to Structure & Bruker Users Meeting” Wrocław, Poland, 27-28.06.2006
 3. Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski - “Synthesis of aminomethylenobisphosphonates" XLIX Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress PTChem i SiTP Chem, 18 - 22.09.2006, Gdańsk, Polska
 4. Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski - "Synthesis of the aminobisphosphonic acids" Fourth International Congress of Young Chemists " YoungChem2006" 25 - 29.10. 2006, Pułtusk, Polska
 5. Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski - "Aminomethylenobisphosphonates in treatment of osteoporosis and other bone diseases” V Nationwide Seminar of Ph.D. Students “On the Borderline of Biology and Chemistry” Nachod,Czech Republik 03-06.06.2007
 6. Ewa Dąbrowska, Magdalena Pietka-Ottlik, Jerzy Palus - "Bis(2-aminophenyl) diselenide derivatives with amino acids moieties as potential antivirals and antimicrobials" - ICCST - 10 Tenth International Conference on the Chemistry of Selenium and Tellurium, 22-27.06.2007 , Łódz, Polska
 7. Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski - "Synthesis of bisphosphonates - studies on reaction mechanism" – AIMECS 07 6th International Medicinal Chemistry Symposium, 08-11. 07. 2007 Istambuł, Turcja
 8. Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski - "Studies on the mechanism of synthesis of p-nitroaniline bisphosphonate derivatives" 50th Anniversary Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress and 11Th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE´2007, 09-12. 09. 2007 Toruń, Polska
 9. Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski- " Bisphosphonates in treatment of osteoporosis and other bone diseases. Synthesis and characterization" International Congress of Young Chemists YoungChem 2007 10-14.10.2007 Jurata, Polska
 10. Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski - "Mechanism of formation aminobisphosphonate derivatives of p-nitroaniline " OSCO VIII Sympozjum Chemii Organicznej, Łódz, Polska, 10-12.04.2008
 11. Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski - "Synthesis of bisphosphonates - studies on reaction mechanism" ICCPC-XV XV-th International Conference on Chemistry of Phosphorus Compounds 25.05-01.06.2008 Saint-Petersburg, Rosja
 12. Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski, Agnieszka Burzynska, Ewa Matczak-Jon, Artur Mucha, Łukasz Berlicki " Some insight into general mechanism of reaction leading to n-substituted aminomethylenebisphosphonic acids" BOSS XI 11th Belgian Organic Synthesis Symposium, 13-18.07.2008 Ghent, Belgia
 13. Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski "Synteza aminometylenobisfosfonowych pochodnych piperydyny i piperazyny" 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 7-11.09.2008 Opole, Polska
 14. Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski "Some insight into general mechanism of reaction leading to N-substituted derivatives of aminomethylenebisphosphonic acids" 6th International Congress of Young Chemists YoungChem 2008, 15-19.10.2008 Kraków , Polska
 15. Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski "Derivatives of aminomethylene-bisphosphonic acids - chemistry and biology", The Fifth International Congress Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development 16-20.03.2009 Moskwa, Rosja
 16. Ewa Dąbrowska Paweł Kafarski "N-substituted aminomethylenebisphosphonic acids-chemistry and biology" 6th European Workshop on Phosphorus Chemistry 26-27.03.2009, Florencce, Italy
 17. Ewa Dąbrowska, Pawel Kafarski, Katarzyna Kempinskb, Joanna Wietrzyk" N-substitited aminomethylenebisphosphonates - synthesis and biological activity" - 7th AFMC International Medicinal Chemistry Congress - 23-27.08.2009 Cairns, Australia
 18. Ewa Dąbrowska, Agnieszka Burzyńska, Łukasz Berlicki, Artur Mucha, Paweł Kafarski – “Mechanism of three component condensation leading to aminomethylenebisphosphonates" III rd Aminophosphorus & Phosphapeptides Meeting, University of the Basque Country, Faculty of Pharmacy, Vitoria-Gasteiz, Hiszpania
 19. Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski - "Aminometylenobisfosfonany - nowe kierunki badań w leczeniu osteoporozy" IIIrd Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis, 24-26.09.2009, Kraków, Polska
 20. Ewa Chmielewska, Paweł Kafarski, Katarzyna Kempinska, Joanna Wietrzyk -"Aminomethylenebisphosphonates - chemistry and their biological activity" 10th International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC 2010) 11-15.07.2010, Wrocław, Polska


Publications

 1. Zielińska, M.; Chmielewska, E.; Buchwald, T.; Voelkel, A.; Kafarski, P. , Determination of bisphosphonates anti-resorptive properties based on three forms of ceramic materials: Sorption and release process evaluation J. Pharmaceut. Anal. 2021, 11, 364. View at Publisher
 2. Petruczynik, P.; Kafarski, P.; Psurski, M.; Wietrzyk, J.; Kiełbowicz, Z.; Kuryszko, J.; Chmielewska, E. , Three-Component Reaction od Diamines with Triethyl Orthoformate and Diethyl Phosphite and Anti-Proliferative and Antiosteoporotic Activities of the Products Molecules 2020, 25, 1. View at Publisher
 3. Gałęzowska, J.; Czapor-Irabek, H.; Chmielewska, E; Kafarski, P.; Janek, T., Aminobisphosphonates based on cyclohexane backbone as coordinating agents for metal ions. Thermodynamic, spectroscopic and biological studies New J. Chem. 2018, 42, 7723. View at Publisher
 4. Gałęzowska, J.; Czapor-Irzabek, H.; Chmielewska, E.; Kafarski, P.; Janek, T., Aminobisphosphonates based on cyclohexane backbone as coordinating agents for metal ions. Thermodynamic, spectroscopic and biological studies New J. Chem. 2018, 42, 7723. View at Publisher
 5. Gałęzowska, J.; Chmielewska, E., Thermodynamics of the interactions of aminobisphosphonates and their calcium complexes with bovine serum albumin Chemistry and Biodiversity 2018, 15, 1. View at Publisher
 6. Miszczyk, P.; Turowska-Tyrk, I.; Kafarski, P.; Chmielewska, E., Three-Component Reaction of Benzylamines, Diethyl Phosphite and Triethyl Orthoformate: Dependence of the Reaction Course on the Structural Features of the Substrates and Reaction Conditions Molecules 2017, 22, 1. View at Publisher
 7. Miszczyk, P.; Wieczorek, D.; Gałęzowska, J.; Dziuk, B.; Wietrzyk, J.; Chmielewska, E., Reaction of 3-Amino-1,2,4-Triazole with Diethyl Phosphite and Triethyl Orthoformate: Acid-Base Properties and Antiosteoporotic Activities of the Products Molecules 2017, 22, 1. View at Publisher
 8. Kuśnierz, A.; Chmielewska E,, Synthesis of fluorescent aminophosphonates by green chemistry proced Phosphorus, Sulfur, Silicon Relat. Elements 2017, 192, 700. View at Publisher
 9. Gałęzowska, J.; Czapor-Irzabek, H.; Janicki, R.; Chmielewska, E.; Janek, T., New aspects of coordination chemistry and biological activity of NTMP-related diphosphonates containing a heterocyclic ring New J. Chem. 2017, 41, 10731. View at Publisher
 10. Chmielewska, E.; Kafarski, P., Physiologic Activity of Bisphosphonates – Recent Advances Open Pharm. Sci. J. 2016, 3, 56. View at Publisher
 11. Chmielewska, E.; Kafarski, P., Synthetic procedures leading towards aminobisphosphonates Molecules 2016, 21, 1. View at Publisher
 12. Dobosz, A.; Spychała, J.; Ptak, T.; Chmielewska, E.; Maciejewska, G.; Kafarski, P.; Młynarz, P. , Electrochemical and spectroscopic investigations of selected N-heteroalkylaminomethylenebisphosphonic acids with Pb(II) ions Coord. Chem. Rev. 2016, 327-328, 271. View at Publisher
 13. Chmielewska, E.; Miszczyk, P.; Kozłowska, J.; Prokopowicz, M.; Młynarz, P.; Kafarski. P., Reaction of benzolactams with triethyl phosphite prompted by phosphoryl chloride affords benzoannulated monophosphonates instead of expected bisphoshonates J. Organomet. Chem. 2015, 785, 84. View at Publisher
 14. Kiełbowicz, Z.; Piątek, A.; Bieżyński, J.; Skrzypczak, P.; Chmielewska, E. Kafarski, P.; Kuryszko, J., Improvement of large animal model for studying osteoporosis Bull. Vet. Inst. Pulawy 2015, 59, 123. View at Publisher
 15. Dobosz, A.; Spychała, J.; Ptak, T.; Maciejewska, G.; Chmielewska, E.; Kafarski, P.; Młynarz, P., Interactions of N-heteroalkylaminomethylenebisphosphonic acids with Cd(II) ions: Electrochemical and spectroscopic investigations Inorg. Chim. Acta 2015, 435, 82. View at Publisher
 16. Kuźnik, A.; Mazurkiewicz, R.; Grymel, M.; Zielińska, K.; Adamek, J.; Chmielewska, E. Bochno, M.; Kubica, S., A new method for the synthesis of α-aminoalkylidenebisphosphonates and their asymmetric phosphonyl-phosphinyl and phosphonyl-phosphinoyl analogues Beilstein J. Org. Chem. 2015, 11, 1418. View at Publisher
 17. Chmielewska, E.; Mazur, Z.; Kempińska, K.; Wietrzyk, J.; Piątek, A.; Kuryszko, J. J.; Kiełbowicz, Z; Kafarski P., N-Arylaminomethylenebisphosphonates Bearing Fluorine Atoms: synthesis and Antiosteoporotic Activity Phosphorus, Sulfur, Silicon Relat. Elem 2015, 190, 2164. View at Publisher
 18. Matczak-Jon, E.; Ślepokura, K.; Zierkiewicz, W..; Kafarski, P; Dąbrowska, E., The role of hydrogen bonding in conformational stabilization of 3,5,6- and 3,5-substituted (pyridin-2-yl)aminomethane-1,1-diphosphonic acids and related (pyrimidin-2-yl) derivative J. Mol. Structr. 2010, 980, 182. View at Publisher
 19. Mytnik, E.; Kuryszko, J.; Chmielewska, E.; Kafarski, P. , Molecular mechanism of the action of bisphosphonates and its role in clinical practice Medycyna Weterynaryjna 2010, 66, 307.
 20. Mytnik, E.; Kuryszko, J.; Chmielewska, E.; Kafarski P., Molekularny mechanizm działania bisfosfonianów i ich zastosowanie w praktyce klinicznej Medycyna Weterynaryjna 2010, 66, 307.
 21. Dąbrowska, E.; Burzyńska, A.; Mucha, A.; Matczak-Jon, E.; Sawka-Dobrowolska, W.; Berlicki, Ł.; Kafarski, P., Insight into the mechanism of three component condensation leading to aminomethylenebisphosphonates. J. Organomet. Chem. 2009, 694, 3806. View at Publisher
 22. Dąbrowska, E.; Kafarski, P., Amiomethylenebisphosphonates – a new direction of studies on treatment of osteoporosis OrtopediaTraumatologia i Rehabilitacja 2009, 11, 152.
 23. Palus, J.; Dąbrowska, E.; Piętka-Ottlik, M.; Piasecki, E.;Młochowski, J., Bis(2-amidophenyl) Diselenides Derived from Amino Acids and Dipeptides: Synthesis, Antiviral and Antimicrobial Activity Polish J. Chem. 2008, 82, 1015.
 24. Dąbrowska, E.; Piętka-Ottlik, M.; Palus, J., Bis(2-aminophenyl) Diselenide Derivatives with Amino Acids Moieties as Potential Antivirals and Antimicrobials Phosphorus, Sulfur and Silicon 2008, 183, 1082.
 25. Dąbrowska, E.; Kafarski, P., Bisfosfoniany w leczeniu osteoporozy i innych chorób kości Na pograniczu chemii i biologii Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań 2007, 19, 53.
 26. Dąbrowska, E.; Palus, J., Aminokwasowe i dipeptydowe pochodne diselenidu bis(2-aminofenylowego) jako potencjalne środki przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej Oficyna Wydawnicza PWr 2005, 3, 29.