Ewa Grela

From Bioorganic
Jump to: navigation, search
Grela.jpg
Born: 11.01.1990, Brzeg.

Hobby: Japanese language and culture, fantasy books.

Email: ewa.grela@pwr.edu.plEducation

2013 – present – PhD studies in Department of Bioorganic Chemistry, Wrocław University of Technology

Supervisor: prof. Paweł Kafarski


2013 – MSc in Pharmaceutical Biotechnology, Department of Chemistry, Wrocław University of Technology

Supervisor: dr Agnieszka Grabowiecka

Master's thesis: "Bactericidal and bacteriostatic activity of novel biologically active aminophosphonates"
Publications

1. K. Macegoniuk, E. Grela, M. Biernat, M. Psurski, G. Gościniak, A. Dziełak, A. Mucha, J. Wietrzyk, Ł. Berlicki, A. Grabowiecka; Aminophosphinates against Helicobacter pylori ureolysis—biochemical and whole-cell inhibition characteristics; PLoS ONE; 2017, 12(8): e0182437.

2. K. Macegoniuk, E. Grela, J. Palus, E. Rudzińska-Szostak, A. Grabowiecka, M. Biernat, Ł. Berlicki; 1,2-Benzisoselenazol-3(2H)‑one derivatives as a new class of bacterial urease inhibitors; Journal of Medicinal Chemistry; 2016, 59: 8125-8133.

3. E. Grela, A. Dziełak, K. Szydłowska, A. Mucha, P. Kafarski, A. Grabowiecka; Whole-cell Proteus mirabilis urease inhibition by aminophosphinates for the control of struvite formation; Journal of Medical Microbiology; 2016, 65: 1123-1129.

4. E. Grela, A. Ząbek, A. Grabowiecka; Interferences in the optimization of the MTT assay for viability estimation of Proteus mirabilis; Avicenna Journal of Medical Biotechnology; 2015, 7(4): 159-167.

5. E. Grela, A. Grabowiecka; Znaczenie inhibitorów ureolizy w nowoczesnym rolnictwie; Przemysł Chemiczny; 2015, 94(11): 1990-1994.

6. E. Grela; Proteus mirabilis as the example of ureolytic pathogen: Characteristics and methodology; Na pograniczu chemii i biologii; Volume XXXIII, UAM Poznań 2014, P. 305-311.

Patent applications

1. A. Grabowiecka, Ł. Berlicki, A. Mucha, K. Macegoniuk, E. Grela, P. Kafarski; Zastosowanie pochodnych kwasu aminometylofosfinowego; Polish Patent Application, P.407413, 06.03.2014.

2. A. Grabowiecka, Ł. Berlicki, A. Mucha, K. Macegoniuk, E. Grela, P. Kafarski; Pochodne kwasu aminometylofosfinowego, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie; Polish Patent Application, P.407412, 06.03.2014.


Conference communications

1. Poster: A. Kozioł, K. Macegoniuk, E. Grela, M. Biernat, S. Lochyński; Tlenowe i azotowe pochodne terpenoidowe jako inhibitory ureaz bakteryjnych; 60. Zjazd PTChem, Wrocław, Poland, 17-21.09.2017.

2. Oral presentation: E. Grela, K. Macegoniuk, A. Grabowiecka; Pochodne kwasu aminometylofosfinowego o aktywności antyureolitycznej i antybakteryjnej; BioMillenium; Gdańsk, Poland, 6-8.09.2017.

3. Poster: E. Grela, A. Grabowiecka; Aminophosphinic urease inhibitors as permeabilizers; 10th Parnas Conference; Wrocław, Poland, 10-12.07.2016.

4. Oral presentation: E. Grela, M. Biernat, A. Grabowiecka; Novel aminophosphinates as a factor limiting the ureolytic activity of Helicobacter pylori; 12th European Workshop on Phosphorus Chemistry; Kassel, Germany, 16-18.03.2015.

5. Poster: K. Macegoniuk, E. Grela, A. Grabowiecka, Ł. Berlicki; Bis(aminomethyl)phosphinic acids as inhibitors of intracellular Helicobacter pylori urease; 12th European Workshop on Phosphorus Chemistry. Kassel, Germany, 16-18.03.2015.

6. Oral presentation: E. Grela; Proteus mirabilis as the example of ureolytic pathogen: Characteristics and methodology; XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów "Na pograniczu chemii i biologii"; Karpacz, Poland, 21-24.05.2014.

7. Poster: A. Grabowiecka, Ł. Berlicki, E. Grela, P. Kafarski; N-Substituted aminophosphonic and aminophosphinic acids for the control of ureolytic pathogens; 22TH Polish Peptide Symposium, Kudowa Zdrój, Poland, 01-05.09.2013.