II Szkoła Chemii Bioorganicznej

From Bioorganic
Jump to: navigation, search


Jubileusz 70-tych urodzin profesora Pawła Kafarskiego

Trzebnica, 4-6.10.2019

W dniach 4 – 6 października 2019 roku w odbędzie się II Szkoła Chemii Bioorganicznej.

Konferencje będzie miała miejsce w Hotelu Trzebnica

Głównym jej punktem będzie celebrowanie 70-tych urodzin pana profesora Pawła Kafarskiego.


Adres email organizatorów Szkoły: bioorg2019@pwr.edu.pl


Życiorys prof. P. Kafarskiego

Program II Szkoły Chemii Bioorganicznej


Sponsorzy

Anchem logo.jpg
Merck logo.jpg
Polygen.logo.jpg
Selwa logo.jpg

Shim-pol logo.jpgAble logo.jpg

Logo hydrolab.jpg
Logo pcc.jpg