Lucyna Balcerzak

From Bioorganic
Jump to: navigation, search
Skorupa.jpg

e-mail: lucyna.balcerzak@pwr.edu.pl

Address: Department of Bioorganic Chemistry Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland.

Phone: +48 71 320 24 23

Hobby: sailing, skiing, collecting mushrooms

Education

 1. 2016 - Ph.D. in Biotechnology, Wrocław University of Science and Technology
 2. 2011 - Master of Science in Biotechnology, Wrocław University of Science and Technology

Patents

 1. Lochyński, S., Strub, D., Skorupa, L., {4-[2-hydroksy-3-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo)propylo]piperazyn-1-ylo}fenylometanon i sposób jego wytwarzania. PL 218830, 2015
 2. Lochyński S., Strub D., Skorupa L., Chlorowodorek N-benzoilo-N-1-(2-fenylopropylo)piperazyny i sposób jego wytwarzania. PL 213902 B1, 2013
 3. Lochyński S., Strub D., Skorupa L., Kuriata-Adamusiak R., Terpenoidowa pochodna N-benzoilopiperazyny i sposób jej wytwarzania. PL 213888 B1, 2013

Patent Submissions

 1. Lochyński S., Strub D., Balcerzak L., (–)-(1R,4S)-{[(2R)-2,3-epoksy]propoksyimino}fenchan i sposób jego wytwarzania. Polish Patent Application, P-404963, 02.08.2013

Publications

 1. Balcerzak, L., Gibka, J., Sikora, M., Kula, J., Strub, D.J., Minor constituents of essential oils and aromatic extracts. Oximes derived from natural flavor and fragrance raw materials - sensory evaluation, spectral and gas chromatographic characteristics Food Chemistry 2019, accepted.
 2. Balcerzak, L., Kanas K., Lipok J., Citronellal and citronellol as growth inhibitors of freshwater cyanobacteria, PhD Interdisciplinary Journal, 2014, 1, 11-17
 3. Balcerzak, L., Lipok, J., Strub, D.J., Lochyński S., Biotransformations of monoterpenes by photoautotrophic microorganisms, J. Appl. Microb. 2014, 117, 1523-1536
 4. Strub, D., Balcerzak, L., Niewiadomska, M., Kula, J., Sikora, M., Gibka, J., Lochyński, S., Stereochemistry of terpene derivatives. Part 8: Synthesis of terpenoids from (1S,4R)- and (1R,4S)-fenchone and their comparative odour characteristics. Tetrahedron-Asymmetr. 2014, 25, 1038-1045
 5. Kasowska-Żok E., Ostrowska M., Studnik H., Balcerzak L., Żyszka B., Drzyzga D., Bazgier G., Kafarski P., Lipok J., Potencjał biotechnologiczny cyjanobakterii tworzących zakwity sinicowe (The biotechnological potential of cyanocteria forming blue-green algal blooms), Chemik , 2014, 4, 355-362
 6. Strub D., Balcerzak L., Lochyński S., (+)-3-Carene: valuable starting material for synthesis of low-molecular compounds with olfactory properties Curr. Org. Chem. 2014, 18, 4, 446-458.
 7. Balcerzak L., Strub D., Lipok J., Lochyński S., Biotransformacje pochodnych terpenoidowych przy użyciu cyjanobakterii, Na Pograniczu Chemii i Biologii, Tom XXIX, Poznań 2012, 13-20

Conference Communications

 1. Surowiak, A., Gibka, J., Błaszczyk, M., Kula, J., Balcerzak, L., Sikora, M., Surowiak, A., Lochyński, S., Piekarska, K., Strub, D.J. Synteza, charakterystyka zapachowa i wstępne badania toksyczności eterów oksymu cytralu 60 Zjazd PTChem, Wrocław, 17-21.09.2017
 2. Strub, D.J., Gibka, J., Błaszczyk, M., Kula, J., Balcerzak, L., Sikora, M., Surowiak, A., Lochyński, S., Piekarska, K., Synthesis, olfactory evaluation and preliminary environmental impact of citral oxime ethers 48th International Symposium on Essential Oils, Pecs, Hungary, 10-13.09.2017
 3. Balcerzak, L., Gibka, J., Błaszczyk, M., Kula, J., Sikora, M., Lochyński, S., Piekarska, K., Strub, D.J. Synteza i analiza profilu zapachowego azotowych pochodnych cytralu oraz badania wstępne dotyczące ich wpływu na środowisko naturalne Chemia dla Urody i Zdrowia, Toruń, Poland, 8-10.06.2017
 4. Stanisław Lochyński, Lucyna Balcerzak, Jacek Lipok, Wpływ pochodnych terpenoidowych na wzrost cyjanobakterii, 58 Zjazd PTChem, Gdańsk, 21-25.09.2015
 5. Balcerzak L., Lochyński S., Lipok J., Hydrogenation of (+)- and (–)-carvone by cyanobacteria, Biotransformation for Pharmaceutical and Cosmetic Industry, Warszawa, 23-24.10.2014
 6. Balcerzak L., Lipok J., Lochyński S., Biotransformation of carvone, carveol and menthol by blue-green algae, 57 Zjazd PTChem i SITPChem, Częstochowa, 14-18.09.2014
 7. Balcerzak L., Kanas K., Lipok J., Lochyński S., Influence of monoterpenes on growth of blue-green algae, Biotech Conference, Gdańsk, 04-05.07.2014
 8. Balcerzak L., Lipok J., Lochyńki S., Monoterpeny-Biotransformacje oraz wpływ na wzrost cyjanobakterii, XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne, Chemistry for Agriculture, Karpacz, 01-04.12.2013
 9. Balcerzak L., Drzyzga D., Studnik H., Żyszka B., Lipok J., Zdolności cyjanobakterii do biotransformacji zróżnicowanych strukturalnie związków organicznych, IX Targi Wiedzy Technologicznej, Opole, 24-25.10.2013
 10. Balcerzak L., Lipok J., Lochyński S., Influece of monoterpenes on growth of cyanobacterium Spirulina Platensis, BioTech Conference, Sopot, 28-29.06.2013
 11. Strub D., Balcerzak L., Kula J., Lochyński S., Synteza chiralnych zapachowych iminoeterów z zachowanym układem fenchanu, Chiralność – od cząstki elementarnej do Uniwersum, Poznań, 07.06.2013
 12. Balcerzak L., Lochyński S., Lipok J., Biotransformation of monoterpenes and monoterpenoids by cyanobacteria, XXXVII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne, Chemistry for Agriculture, Karpacz, 02-05.12.2012
 13. Strub D., Skorupa L., Kuriata-Adamusiak R., Utilization of common plants secondary metabolites towards preparation of biologically active compounds. 8th Plant Science Student Conference, Gatersleben, Germany, 4-7.06.2012
 14. Skorupa L., Lochyński S., Strub D., Biotransformation of New terpenoids with potential precognitive activity by using cyanobacteria, X Ogólnopolskie seminarium doktorantów, Ustroń, 26-29.04.2012
 15. Skorupa L., Lochyński S., Strub D., Synthesis of new N-benzoylpiperazine derivatives with potential procognitive activity, 54 Zjazd PTChem, Lublin, 18-22.09.2011

Awards

 1. Wrocław University of Technology Rector’s award for scientific achievements- 2014

Training period

 1. 01.02.2012-30.04.2012 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej, Opole, Staż naukowo-dydaktyczny z programu: Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej