Małgorzata Burda-Grabowska

From Bioorganic
Jump to: navigation, search
Burda.jpg


Born: 5th May 1986

Hobby: swimming, reading, dancing, travelling

e-mail: malgorzata.burda@pwr.wroc.pl


Education

2010 - present - PhD in biotechnology, Department of Bioorganic Chemistry, Wrocław University of Technology

Supervisor: dr hab. inż. Artur Mucha, prof. PWr

2010 - MSc in organic and metalloorganic chemistry, Department of Organic Chemistry, Wrocław University of Technology

Supervisor: dr inż. Mirosław Giurg

Master's thesis: "New selenaorganic compounds linked to polymer matrix as regenerable oxidation reaction catalysts"


Publications

1. Węglarz-Tomczak, E.; Burda-Grabowska, M.; Giurg, M.; Mucha, A., Identification of methionine aminopeptidase 2 as a molecular target of the organoselenium drug ebselen and its derivatives/analogues: Synthesis, inhibitory activity and molecular modeling study. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2016, accepted.

2. Piętka-Ottlik, M.; Burda-Grabowska, M.; Woźna, M.; Waleńska, J.; Kaleta, R.; Zaczyńska, E.; Piasecki, E.; Giurg, M. Synthesis of new alkylated and methoxylated analogues of ebselen with antiviral and antimicrobial properties. ARKIVOC 2017, accepted.


Conference Communications

1. Małgorzata Burda, oral presentation: "Inorganic polyphosphate - a key to bacterial survival", 9th Students' Science Conference, Będlewo, 07-09.10.2011

2.Małgorzata Burda, Magdalena Legan, Mirosław Giurg, „Alkilowane analogi ebselenu jako wysoce efektywne katalizatory oksydacyjnego rozszczepienia hydroksylowanego pierścienia naftalenowego – synteza kwasów cynamonowych”, 54th Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress, Lublin, 18-22.09.2011

3. Małgorzata Burda, Gabriela Dziędzioła, Ewa Chmielewska, Łukasz Berlicki, Artur Mucha, „Aminomethylenebisphosphonic acids as polyphosphate kinase 2 inhibitors”, 54th Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress, Lublin, 18-22.09.2011

4. Małgorzata Burda, Gabriela Dziędzioła, Ewa Chmielewskia, Łukasz Berlicki, Artur Mucha, „Screening for polyphosphate kinase 2 inhibitors using high-throughput differential static light scattering assay”, 54th Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress, Lublin, 18-22.09.2011

5. Małgorzata Burda, "Phosphonic acids as polyphosphate kinase 2 inhibitors", IX Nationwide Seminar of Ph.D. Students "On the Borderline of Biology and Chemistry" Jamrozowa Polana, June 2011

6. Małgorzata Burda, Mirosław Giurg, "Eco-Friendly Regioselective Oxidation of Naphthols to Oxofunctionalized Cinnamic Acids Catalyzed by a New Benzisoselenazol-3(2H)-one Linked to Polymer Matrix", 1st Electronic Symposium on Selenium Chemistry, 10.12.2010 - 10.02.2011

7.13th Heteroorganic Section of Polish Chemical Society Symposium, Łódź, November 2010, poster: "Comparison of catalytic activity of homogenous and heterogeneous benzisoselenazol-3(2H)-ones"

8. 53rd Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress, Gliwice, Poland, September 2010, oral presentation: "Analogi ebselenu na podłożu polimerowym jako regenerowalne katalizatory przeniesienia tlenu"

9. 53rd Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress, Gliwice, Poland, September 2010, poster: "Synteza i zastosowanie benzizoselenazol-3(2H)-onu kowalencyjnie immobilizowanego na matrycy polistyrenowej"

10. 24th European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Vienna, Austria, August 2010, poster: "Synthesis and applications of selenaheterocyclic compounds on polymer matrix"

11. 32nd School of Chemistry, Pokrzywna, Poland, May 2010, oral presentation: "Catch me if you can! A few ways of making homogenous catalysts regenerable"

12. Spring Meeting of the Student Section of Polish Chemical Society, Góry Sowie, Poland, April 2010, oral presentation: "Nowoczesne katalityczne reakcje utlenienia. Kataliza na fazie stałej"

13. 12th Heteroorganic Section of Polish Chemical Society Symposium, Łódź, November 2009, poster: "Selenaheterocyclic compounds: New 2-arylbenzisoselenazol-3(2H)-ones as antiviral agents"

14. 52nd Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress, Łódź, Poland, September 2009, poster: "Nowe 2-arylobenzizoselenazol-3(2H)-ony i ich analogi: potencjalne środki przeciwwirusowe, przeciwgrzybowe i katalizatory przeniesienia tlenu"

15. Spring Meeting of the Student Section of Polish Chemical Society, Bartkowa, April 2009, oral presentation: "Biologiczne znaczenie organicznych związków selenu"

16. 51st Polish Chemical Society and Polish Association of Chemical Engineers Congress, Opole, Poland, September 2008, poster: "2- Arylbenzizoselenazol-3(2H)-ony i diselenidy 2,2’- dikarbamoilofenylodifenylowe: nowe środki przeciwwirusowe i przeciwgrzybowe"