Małgorzata Cieńska

From Bioorganic
Jump to: navigation, search
Cienska.jpg

Born: 10 April 1986 Jelenia Góra, Poland

Hobby: sport, music, movies

e-mail: malgorzata.cienska@pwr.wroc.pl

Phone: +48 71 3202677

Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology, C.K. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław, Poland.

Education

2005-2010 M.Sc. Wrocław University Of Environmental And Life Sciences, Department of Food Science, Faculty Biotechnology

2011 - present Ph.D. Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology. Supervisor: dr hab. Jolanta Bryjak, prof. PWr.

Research interests

Biotransformation of phenolic compounds using native and immobilized tyrosinase.

Conference communications

 1. Małgorzata Cieńska, Karolina Labus, Marcin Lewańczuk, Irena Gancarz, Jolanta Bryjak, "Effectivedetection of phenolic compounds by tyrosinase immobilized on polyamide membranes”,38th Conference of Slovak Society of Chemical Engineering w Tatranské Matliare, Słowacja, 23-27.05.2011 r.
 2. Karolina Labus, Łukasz Wiśniewski, Małgorzata Cieńska, Jolanta Bryjak., “The comparative study on purification of tyrosinase from Agaricus bisporus using the method of salting-out or membrane fractionation andion-exchange chromatography”, 38th Conference of Slovak Society of Chemical Engineering w Tatranské Matliare, Słowacja 23-27.05.2011 r.
 3. Małgorzata Cieńska, Karolina Labus, Marcin Lewańczuk, Jolanta Bryjak, Jolanta Lisiene, Tomasz Koźlecki, „L-Tyrosine to L-DOPA conversion by native and immobilized tyrosinase from Agaricus bisporus”, X Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów pt. Na Pograniczu Biologii i Chemii, maj 2012, Ustroń
 4. Małgorzata Cieńska, Marcin Lewańczuk, Karolina Labus, Jolanta Bryjak, Irena Gancarz; ”Detekcja związków fenolowych z wykorzystaniem membran poliamidowych z immobilizowaną tyrozynazą”, XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa "Postępy Inżynierii Bioreaktorowej", 5-8.09.2012, Łódź
 5. Małgorzata Cieńska, Jolanta Bryjak, Karolina Labus, Marcin Lewańczuk, Jolanta Lisiene, Tomasz Koźlecki, „L-DOPA production using native and immobilized tyrosinase from Agaricus bisporus”, “Oxizymes”, 16-19.09.2012, Marsylia
 6. M. Cieńska, K.Labus, J. Bryjak, Diphenolic Compounds Production by Tyrosinase from Agaricusbisporus na 2nd Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and CosmeticIndustry, 2014, Warszawa, Polska.
 7. Z. Hrydziuszko, M. Cieńska, J. Bryjak, K. Szymańska,J. Liesiene, Selekcja nośników do immobilizacji lipazy z Pseudomonas cepaciaodpowiednich do przeprowadzania hydrolizy estrów, XXI Ogólnopolska KonferencjaInżynierii Chemicznej i Procesowej, Kołobrzeg 2013,
 8. M. Cieńska, Stability of cellulose-based carriers in batch and packed-bed reactors, BioTechConference, . Sopot,28-29.06.2013,
 9. M. Cieńska, K. Labus, J. Bryjak, BiotransformacjeL-tyrozyny do L-DOPA z użyciem tyrozynazy w formie natywnej i immobilizowanej,I ogólnopolska konferencja naukowa Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików, Chorzów, Polska,05.10.2012,


Publications

 1. M. Cieńska, M. Lewańczuk, K. Labus, J. Bryjak, „Detekcja związków fenolowych z wykorzystaniem membran poliamidowych z immobilizowaną tyrozynazą”, Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2012, R. 51, nr 4, s. 106-107
 2. Z. Hrydziuszko, M. Cieńska, J. Bryjak, K. Szymańska,J. Liesiene, Selekcja nośników do immobilizacji lipazy z Pseudomonas cepaciaodpowiednich do przeprowadzania hydrolizy estrów. W: XXI Ogólnopolska Konferencja InżynieriiChemicznej i Procesowej 2013, Kołobrzeg; materiały konferencyjne, 1-6, 2013
 3. M. Cieńska, J.Bryjak, J. Liesiene, Stability of cellulose-based carriers in batch andpacked-bed reactors, PhD Interdisciplinary Journal. 2013, 1, 13-18, 2013