Marcin Lewańczuk

From Bioorganic
Jump to: navigation, search
Lewanczuk.JPG

Hobby: Literature, films, computer games.

e-mail: marcin.lewanczuk@pwr.wroc.pl

phone: +48 71 3202677 Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology, ul. C.K. Norwida 4/6 50-373 Wrocław, Poland.

Education

2011 - present Ph.D. Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology. Supervisor: dr hab. Jolanta Bryjak, prof. PWr.

2009-2011 - M.Sc. Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology.


Research interests

Application of Cerrena unicolor laccase in organic synthesis, polymer production, textile dyes decolorization. Immobilization of enzymes. Process stability of immobilized and native enzyme preparations.

Conference communications

  1. Marcin Lewańczuk, "Biotransformation of phenolic by laccase", X Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów, „Na Pograniczu Biologii i Chemii”, 26 - 29.05.2012, Ustroń
  2. Marcin Lewańczuk, Agata Kucewicz, Jolanta Bryjak, „Stabilność operacyjna immobilizowanej lakazy w obecności aminofenolu”, XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa "Postępy Inżynierii Bioreaktorowej", 5-8.09.2012, Łódź
  3. Marcin Lewańczuk, Agata Kucewicz, Jolanta Bryjak, Tomasz Koźlecki, „Operational stability of native and immobilized Cerrena unicolor laccase during 2-aminophenol oxidation and 2-propanol as co-solvent”, “Oxizymes”, 16-19.09.2012, Marsylia.
  4. Marcin Lewańczuk, Barbara Fedczuk, Jolanta Bryjak, "Reactive Blue 81 decolorization by laccase in a membrane reactor" BioTech Conference, 2013, Sopot, (poster).
  5. Marcin Lewańczuk, Jolanta Bryjak, "Effective continuous decolorization of Acid Blue 62 solution by free laccase immobilized in a membrane reactor", 2nd Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry, 2014, Warszawa (poster)

Publications

  1. M. Lewańczuk, A. Kucewicz, J. Bryjak, „Stabilność operacyjna immobilizowanej lakazy w obecności aminofenolu”, Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2012, R. 51, nr 4, s. 148-150
  2. M. Cieńska, M. Lewańczuk, K. Labus, J. Bryjak, „Detekcja związków fenolowych z wykorzystaniem membran poliamidowych z immobilizowaną tyrozynazą”, Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2012, R. 51, nr 4, s. 106-107
  3. Marcin Lewańczuk, Barbara Fedczuk, Jolanta Bryjak, "Reactive Blue 81 decolorization by laccase in a membrane reactor, PhD Interdisciplinary Journal, 2013, nr 1, s. 47-53.