Marta Maślanka

From Bioorganic
Jump to: navigation, search


Maslanka.jpg

Born: 03.01.1995

hobby: cooking, hiking

email: marta.maslanka@pwr.edu.pl

phone: +48 71 320 33 54


Education

2019 – present – PhD studies in Chemical Sciences, Doctoral School, Wrocław University of Science and Technology, Supervisor: prof.Artur Mucha

2018 – 2019 – MSc degree in Chemistry, Specialization: Environment and Food Analysis, Wrocław University of Science and Technology, Topic of the thesis: “Synthesis of phosphinic dipeptides containing a fluorescent coumarin residue”, Supervisor: prof. Artur Mucha

2014 – 2018 – BSc degree in Chemistry, Wrocław University of Science and Technology, Topic of the thesis: “Synthesis of polyfunctional acids in substitution of allyl acetates with phosphorus-containing nucleophiles”, Supervisor: prof. Artur Mucha

Publications

  1. Talma, M.; Maślanka, M.; Mucha, A., Recent developments in the synthesis and applications of phosphinic peptide analogs. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2019, 29, 1031.
  2. Maślanka, M.; Mucha, A., Recent Developments in Peptidyl Diaryl Phoshonates as Inhibitors and Activity-Based Probes for Serine Proteases. Pharmaceuticals 2019, 12, 86.
  3. Maślanka, M., Substytucja octanów allilowych nukleofilami fosforowymi oraz zawierającymi atom fosforu. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagielońskiego, Nauki Ścisłe, 14 (1/2017), 173-186, E-ISSN 2082-3827 | P-ISSN 2084-977X, Wydawnictwo Nowa Strona, Kraków, 2017

Conference communications

  1. Marta Maślanka, Artur Mucha, poster presentation: „Otrzymywanie fosfinodipeptydowych pochodnych kumaryny jako sond molekularnych aminopeptydaz”, XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, Warszawa, 8-11.04.2018
  2. Marta Maślanka, Artur Mucha, poster presentation: „Addition of the P-H bond to the Morita-Baylis-Hillman acetates as a route to non-covalent activity-based probes of metalloaminopeptidases”, 15th European Workshop in Phosphorus Chemistry, Uppsala, Sweden, 14-16.03.2018
  3. Marta Maślanka, Artur Mucha, poster presentation: „Synteza, charakterystyka oraz zastosowanie ɑ-podstawionych akrylanów zawierających grupę fosfonową”, VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych, Wrocław, 01-02.04.2017