Michał Talma

From Bioorganic
Jump to: navigation, search


Talma.jpg

Born: 28.06.1991

hobby: acrobatics, hiking, triathlon, cooking.

email: michal.talma@pwr.edu.pl

phone: +48 71 320 33 54


Education

2015 - present - PhD studies in Chemistry, Department of Bioorganic Chemistry, Wrocław University of Technology Supervisor: Prof. dr hab. inż. Artur Mucha

2015 - 2014 - MSc in Molecular Biotechnology and Biocatalysis, Wrocław University of Technology "Immobilization of drugs in porous structures" Supervisor: Dr inż. Łukasz Radosiński

Publications

 1. Talma, M.; Mucha, A., P-C bond formation in reactions of Morita-Baylis-Hillman adducts with phosphorus nucleophiles. Arkivoc 2017, 2017, 324. View at Publisher
 2. Węglarz-Tomczak, E.; Staszewska, K.; Talma, M.; Mucha, A., Enantiomeric a,ß-diaminoethylphosphonic acids as potent inhibitors of aminopeptidases — stereoselective synthesis and biological activity. Tetrahedron Lett. 2016, 57, 4812. View at Publisher

Conference communications

 1. Michał Talma, Artur Mucha, oral presentation: "Synthesis of phosphinodehydropeptides and molecular modeling of interactions in the active sites of metalloaminopeptidases", European Workshop on Phosphorus Chemistry - EWPC 14/2017, Cluj-Napoca, Romania, 20-22.03.2017 r.
 2. Michał Talma, Artur Mucha, oral presentation: "Modelowanie oddziaływań fosfinodehydrodipeptydów i fosfinodipeptydów w centrum aktywnym ludzkiej aminopeptydazy N", COMBINAT - Conference of Modeling in BIo and NAno Technology, Wrocław, 04-05.03.2017 r.
 3. Michał Talma, Ewelina Węglarz-Tomczak, Katarzyna Staszewska, Artur Mucha, poster presentation: "P1 and P1’ Modified Phosphinic Dipeptide Analogue Inhibitors of Metalloaminopeptidases", 34th European Peptide Symposium and the 8th International Peptide Symposium, Lipsk, 04-09.09.2016 r.
 4. Michał Talma, Artur Mucha, poster presentation: "Modelowanie oddziaływań fosfinodipeptydów i dehydrodipeptydów w centrach aktywnych wybranych metaloaminopeptydaz", X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Brodnica, 21-24.06.2016 r.
 5. Michał Talma, Artur Mucha, oral presentation: "Fosfinopeptydy i fosfinodehydropeptydy jako inhibitory metaloaminopeptydaz", X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Brodnica, 21-24.06.2016 r.
 6. Michał Talma, Artur Mucha, oral presentation: "Zastosowanie adduktów Mority-Baylisa-Hillmana w syntezie bioaktywnych związków fosforoorganicznych", XIV Seminarium Doktorantów "Na pograniczu chemii i biologii", Karpacz, 22-25.05.2016 r.
 7. Michał Talma, oral presentation: "Immobilizacja leków na strukturach porowatych". Ogólnopolska konferencja "Procesy jednostkowe i modelowanie komputerowe w biotechnologii", Wrocław, 29.05.2015 r.
 8. Michał Talma, poster presentation: "Immobilization of drugs in porous structures". 3rd International Workshop of Molecular Modelling WAMMBAT, Wrocław, 02.2015 r.

Organizer

 1. 3rd International Workshop of Molecular Modelling WAMMBAT.