Monika Serafin

From Bioorganic
Jump to: navigation, search


Serafin.jpg

Born: 18th December 1987 Opole

Hobby: volleyball, reading

e-mail: monika.serafin@pwr.wroc.pl

Phone: +48 71 3204614

Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology


Education

2011- present, PhD studies, Department of Bioorganic Chemistry, Supervisor: dr hab. Ewa Żymańczyk-Duda

2009-2011 MSc in Biotechnology, Wrocław University of Technology.

Conference communications

  1. Monika Serafin, Ewa Żymańczyk-Duda, „Biotransformation of phosphonoacetate by fungi Penicillium oxalicum”, X Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów, „Na Pograniczu Biologii i Chemii”, Ustroń, 26-29.05.2012.
  2. Ewa Żymańczyk-Duda, Monika Serafin, “Biocatalyzed synthesis of chiral P-C compounds”, 19th International Conference on Phosphorus Chemistry, Rotterdam 8−12.07.2012.
  3. Monika Serafin, Ewa Żymańczyk-Duda, „Metody separacji produktów biotransformacji 2-butyryloksy-[2-etoksy-(P-fenylo)]-fosfinylooctanu”, 55 Zjazd PTChem, Białystok 16-20.09.2012.
  4. Monika Serafin, Ewa Żymańczyk-Duda, „Dyskryminatory chiralności – podstawy teoretyczne i możliwości syntezy nowych dyskryminatorów z wykorzystaniem biokatalizatorów”, Pomiędzy Naukami, Zjazd Fizyków i Chemików, I Ogólnopolska Konferencja dla studentów i doktorantów, Chorzów 5.10.2012.