Natalia Kmiecik

From Bioorganic
Jump to: navigation, search
Kmiecik.jpg

Born: 16.06.1988

hobby: music, basketball, reading

E-mail: natalia.kmiecik@pwr.wroc.pl

Address: Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland.


Education

2012- Master of Science in Biotechnology, Wrocław University of Technology

Conference communications

Kmiecik N., Żymańczyk-Duda E.: Próby utleniania hydroksyfosfinianów z zastosowaniem szczepu Fusarium oxysporum, 55 Zjazd PTChem, Białystok 16-20.09.2012.