Publications Piotr Młynarz

From Bioorganic
Jump to: navigation, search
Piotr Młynarz

2017

Ząbek A, Junka A, Szymczyk P, Wojtowicz W, Klimek-Ochab M, Młynarz P, Metabolomics analysis of fungal biofilm development and of arachidonic acid-based quorum sensing mechanism Journal of Basic Microbiology 2017, 9999, 1.

Ząbek A, Klimek-Ochab M, Jawień E, Młynarz P, Biodiversity in targeted metabolomics analysis of filamentous fungal pathogens by 1H NMR-based studies World J Microbiol Biotechnol 2017, 33, 132.


2016

Ząbek, A.; Swierkot, J; Malak, A.; Zawadzka, I.; Deja, S.; Bogunia-Kubik, K.; Mlynarz, P. , Application of H-1 NMR-based serum metabolomic studies for monitoring female patients with rheumatoid arthritis J. Pharm. Biomed. Anal. 2016, 117, 544.

Orczyk-Pawiłowicz, M.; Jawień, E.; Deja, S.; Hirnle, L.; Ząbek, A.; Młynarz, P., Metabolomics of Human Amniotic Fluid and Maternal Plasma furing Normal Pregnancy PLoS One 2016, 11, 1.

Deiasna, M.; Pokładek, Z.; Olesiak-Bańska, J.; Młynarz, P.; Samoć, M.; Matczyszyn., K., Photochromic switching of the DNA helicity induced by azobenzene derivatives Sci. Rep. 2016, 6, 1.

Dobosz, A.; Spychała, J.; Ptak, T.; Chmielewska, E.; Maciejewska, G.; Kafarski, P.; Młynarz, P. , Electrochemical and spectroscopic investigations of selected N-heteroalkylaminomethylenebisphosphonic acids with Pb(II) ions Coord. Chem. Rev. 2016, 327-328, 271.


2015

Chmielewska, E.; Miszczyk, P.; Kozłowska, J.; Prokopowicz, M.; Młynarz, P.; Kafarski. P., Reaction of benzolactams with triethyl phosphite prompted by phosphoryl chloride affords benzoannulated monophosphonates instead of expected bisphoshonates J. Organomet. Chem. 2015, 785, 84.

Dobosz, A.; Spychała, J.; Ptak, T.; Maciejewska, G.; Chmielewska, E.; Kafarski, P.; Młynarz, P., Interactions of N-heteroalkylaminomethylenebisphosphonic acids with Cd(II) ions: Electrochemical and spectroscopic investigations Inorg. Chim. Acta 2015, 435, 82.

Zabek, A; Stanimirova, I; Deja, S; Barg, W; Kowal, A; Korzeniewska, A; Orczyk-Pawilowicz, M; Baranowski, D; Gdaniec, Z; Jankowska, R; Mlynarz, P, Fusion of the H-1 NMR data of serum, urine and exhaled breath condensate in order to discriminate chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea syndrome METABOLOMICS 2015, 11, 1563.

Zabek, A.; Nagaj, J.; Grabowiecka, A.; Dworniczek, E.; Nawrot, U.; Młynarz, P.; Jeżowska-Bojczuk, M., Activity of fluconazole and its Cu(II) complex towards Candida species Med. Chem. Res. 2015, 24, 2005.

Jawień, E.; Ząbek, A.; Deja S.; Łukaszewicz, M.; Młynarz, P., 1H NMR-based metabolic profiling for evaluating poppy seed rancidity and brewing Chem. Mol. Biol. Lett. 2015, 20, 752.


2014

Górny vel Górniak, M.; Czernicka, A.; Mł‚ynarz, P., Balcerzak, W.; Kafarski, P., Synthesis of fluorescent (benzyloxycarbonylamino)(aryl)methylphosphonates Beilstein J. Org. Chem. 2014, 10, 741.

Dawiskiba, T.; Deja, S.; Mulak, A.; Ząbek, A.; Jawień, E.; Pawełka, D.; Banasik, M.; Mastalerz-Migas, A.; Balcerzak, W.; Kaliszewski, K.; Skóra, J.; Barć, P.; Korta, K.; Pormańczuk, K.; Szyber, P.; Litarski, A.; Młynarz, P., Serum and urine metabolomic fingerprinting in inflammatory bowel diseases - 1H NMR-based study World J. Gastroenterol. 2014, 20, 163.

Ząbek, A.; Nagaj, J.; Grabowiecka, A.; Dworniczek, E.; Nawrot, U.; Młynarz, P.; Jezowska-Bojczuk, M., Activity of fluconazole and its Cu(II) complex towards Candida species Med. Chem. Res. 2014, 1.

Deja, S.; Porebska, I.; Kowal, A.; Zabek, A.; Barg, W.; Pawelczyk, K.; Stanimirova, I.; Daszykowski, M.; Korzeniewska, A.; Jankowska, R.; Mlynarz, P., Metabolomics provide new insights on lung cancer staging and discrimination from chronic obstructive pulmonary disease. J. Pharm. Biomed. Anal. 2014, 100, 369.

Deja, S.; Jawień, E.; Jasicka-Misiak, I.; Halama, M.; Wieczorek, P.; Kafarski, P.; Młynarz, P., Rapid determination of ibotenic acid and muscimol in human urine Magn. Reson. Chem. 2014, 52, 711.

Deja, S.; Wieczorek, P. P.; Halama, M.; Jasicka-Misiak, I.; Kafarski, P.; Poliwoda, A.; Mł‚ynarz, P., Do Differences in Chemical Composition of Stem and Cap of Amanita muscaria Fruiting Bodies Correlate with Topsoil Type? PLoS ONE 2014, 9, 104084.

Jawien E., Korczynski M., Opalinski S., Mlynarz P., Use of NMR techniques in evaluation of the egg raw material for food industry PRZEMYSL CHEMICZNY 2014, 1616.


2013

Ptak, T.; Młynarz, P.; Dobosz, A.; Rydzewska, A.; Prokopowicz, M., Potentiometric and NMR complexation studies of phenylboronic acid PBA and its aminophosphonate analog with selected catecholamines J. Mol. Struct. 2013, 1040, 59.

Deja S., Dawiskiba T., Balcerzak W., Orczyk-Pawiłowicz M., Głód M., Pawełka D., Młynarz P., Follicular adenomas exhibit a unique metabolic profile.1H NMR studies of thyroid lesions PLoS ONE 2013, 8, 1.

Junka A.F., Deja S., Smutnicka D., Szymczyk P., Ziółkowski G., Bartoszewicz M., Młynarz P., Differences in metabolic profiles of planktonic and biofilm cells in Staphylococcus aureus - 1H nuclear magnetic resonance search for candidate biomarkers Acta Biochimica Polonica 2013, 60, 701.

Deja S., Barg E., Młynarz P., Basiak A., Willak-Janc E., 1H NMR-based metabolomics studies of urine reveal differences between type 1 diabetic patients with high and low HbAc1 values Journal of Pharmaceuticals and Biomedical Analysis 2013, 82, 43.

Calderisi M., Vivi A., Mlynarz P., Tassin M., Banasik M., Dawiskiba T., Carmellini M., Using metabolomics to monitor kidney transplantation patients by means of clustering to spot anomalous patient behavior Transplantation Proceedings 2013, 45, 1511.

Ząbek A., Młynarz P., Ocena przydatności badań metabolomicznych w diagnostyce zakażeń wirusowych Forum Zakażeń 2013, 4, 325.


2012

Młynarz P., Barg W., Deja S., Jankowska R., Application of metabolomic in COPD diagnosing Polski Merkuriusz Lekarski 2012, 33, 207.


2011

Młynarz, P.; Rydzewska, A.; Pokładek, Z., Preparation of a novel group of hybrid compounds N-benzyl aminoboronbenzylphosphonic and N,N′-ethylenedi(aminoboronbenzylphosphonic) acids J. Organomet. Chem. 2011, 696, 457.

Szczepanik, W.; Młynarz, P.; Stefanowicz, P.; Kucharczyk-Klaminska, M.; D’Amelio, N.; Olbert-Majkut, A.; Staszewska, A.; Ratajska, M.; Szewczuk, Z.; Jezowska-Bojczuk, M., Structural studies of Cu(II) binding to the novel peptidyl derivative of quinoxaline: N-(3-(2,3-di(pyridin-2-yl)quinoxalin-6-yl)alanyl)glycine Polyhedron 2011, 30, 9.

Młynarz, P.; Ptak, T.; Czernicka, A.; Pankiewicz, R.; Gluza, K.; Zarzeczanska, D., Bis{phenyl[di(methoxyethyloxy)phosphoryl]methyl}amine as a new ligand for metal ions and cationic organic molecules J. Mol. Struct. 2011, 991, 18.


2010

Prokopowicz, M.; Mł‚ynarz, P.; Kafarski, P., Zwiazki metalooorganiczne w syntezie fosfonianów Wiad. Chem. 2010, 64, 1.

Doskocz, M.; Malinowska, B.; Mł‚ynarz, P.; Lejczak, B.; Kafarski P., Long range phosphorus–phosphorus coupling constants in bis(phosphorylhydroxymethyl)benzene derivatives Tetrahedron Lett. 2010, 51, 3406.

Gałęzowska, J.; Janicki, R.; Kozlowski, H.; Mlynarz, P.; Szyrwiel, L., Unusual coordination behaviour of a phosphonate- and pyridine-containing ligand in a stable Eur. J. Inorg. Chem. 2010, 11, 1696.


2009

Rydzewska, A.; Śšlepkura, K.; Lis, T.; Kafarski, P.; Mł‚ynarz, P., Unexpected formation of hydroxyborazaphosphonic acid in the reaction of (N-benzyl)benzylideneimine-2-boronic acid with diethyl phosphite Tetrahedron Lett. 2009, 50, 132.

Prokopowicz, M.; Mł‚ynarz, P.; Kafarski, P, Synthesis of phosphonate derivatives of 2,3-dihydroindene Tetrahedron Lett. 2009, 50, 7314.

Młynarz, P.; Rydzewska, A.; Śliwinska, S.; Szymczyk, M., The Aza alpha-aminophosphonate macrocycle Phosphorus, Sulfur and Silicon and Rel. Elem. 2009, 184, 1496.

Gałęzowska J., Kafarski P., Kozlowski H., Mlynarz P., Nurchi V., Pivetta T. , N,N '-Ethylenediaminobis(benzylphosphonic acids) as a potent class of chelators for metal ions Inorg. Chim Acta 2009, 707.


2008

Mł‚ynarz, P.; Czernicka, A.; Rydzewska, A,; Schroeder, G.; Kafarski, P., Tetra-2-methoxyethyl phenylene-1,4-di(benzyloaminomethanephosphonate) a new ligand for metal ions and amino acids. Electrospray ionization mass spectrometric and NMR studies J. Mol. Struct. 2008, 875, 130.

Rydzewska, A.; Młynarz, P., "Wybrane własciwosci kwasów boronowych i fosfonowych" Na pograniczu chemii i biologii 2008, 255.

Młynarz, P., Olbert-Majkut A., Śliwińska S., Schroeder G., Bańkowski, B., Kafarski, P., 1,4-Phenylene-di(N-L-alanylaminomethylphosphonate) a new diaminophosphonate peptide receptor J. Mol. Struct. 2008, 873, 173.

Karavelas T., Malandrinos G, Hadjiliadis N., Mlynarz P., Kozlowski H, Barsam H., Butler I., Coordination properties of Cu(II) and Ni(II) ions towards the C-terminal peptide fragment -TYTEHA- of histone H4 J. Chem. Soc., Dalton Trans. 2008, 1215.


2007

Młynarz, P.; Rudzińska, E.; Berlicki, Ł.; Kafarski, P., Organophosphorus supramolecular chemistry. Part 2. Organophosphorus receptors Curr. Org. Chem. 2007, 11, 1593.

Młynarz, P.; Jewgiński, M.; Sliwinska, S.; Latajka, R.; Schroeder, G.; Kafarski, P., "Twin" phosphorous atoms of tetraethyl 2-methyl-piperyd-1-ylmethylenebisphosphonates Heteroatom Chem. 2007, 18, 774.

Gałęzowska, J.; Szyrwiel, Ł.; Młynarz, P.; Śšliwiń„ska, S.; Kafarski, P.; Kozł‚owski, H., Coordination abilities of difunctional, diaminophosphonic acid and its dipeptides towards Cu(II) ions Polyhedron 2007, 26, 4287.

Lipok, J, Owsiak, T,. Młynarz, P. ; Forlani, G. Kafarski P., Phosphorus NMR as a tool to study mineralization of organophosphonates—The ability of Spirulina spp. to degrade glyphosate Enzyme Microb. Technol. 2007, 41, 286.

Młynarz, P.; Czernicka, A.; Rydzewska, A.; Kafarski, P., "Nowoczesna diagnostyka medyczna. Chipy i matryce molekularne" Receptory supramolekularne 2007, 101.


2006

Berlicki, Ł.; Rudzińska, E.; Młynarz, P.; Kafarski, P., Organophosphorus supramolecular chemistry. Part 1. Receptors for organophosphorus compounds. Curr. Org. Chem. 2006, 10, 2285.

Sokolov, F.D.; Zabirov, N.G.; Yamalieva, L.N.; Shtyrlin, V.G.; Garipov, R.R.; Brusko, V.V.; Verat, A.Yu.; Baranov, S.V.; Mlynarz, P.; Glowiak, T.; Kozlowski, H., Coordination diversity of N-phosphoryl-N′-phenylthiourea (LH) towards CoII, NiII and PdII cations: Crystal structure of ML2-N,S and ML2-O,S chelates. Inorg. Chim. Acta 2006, 359, 2087.


2005

Karavelas, T.; Mylonas, M.; Malandrinos, G.; Plakatouras, J.C.; Hadjiliadis, N.; Mlynarz, P.; Kozlowski, H., Coordination properties of Cu(II) and Ni(II) ions towards the C-terminal peptide fragment -ELAKHA- of histone H2B. J. Inorg. Biochem. 2005, 99, 606.


2004

Jasicka-Misiak, I.; Lipok, J.; Nowakowska, E.M.; Wieczorek, P.; Młynarz, P.; Kafarski, P., Antifungal activity of the carrot seed oil and its major sesquiterpene compounds. Z. Naturforsch 2004, 59, 791.

D'Amelio, N.; Gaggelli, E.; Mlynarz, P.; Molteni, E.; Valensin, G.; Lubitz, W., , NMR structural model of the interaction of herbicides with the photosynthetic reaction center from Rhodobacter sphaeroides. CHEMBIOCHEM 2004, 5, 1237.

Ganadu, M.L.; Aru, M.; Mura, G.M.; Coi, A.; Mlynarz, P.; Kozlowski, H., Effects of divalent metal ions on the alpha beta-crystallin chaperone-like activity: spectroscopic evidence for a complex between copper(II) and protein. J. Inorg. Biochem. 2004, 98, 1103.

Conato, C.; Kozlowski, H.; Swiatek-Kozlowska, J.; Mlynarz, P.; Remelli, M.; Silvestri, S., Formation equilibria of nickel complexes with glycyl-histidyl-lysine and two synthetic analogues. J. Inorg. Biochem. 2004, 98, 153.


2003

Conato, C.; Kamysz, W.; Kozlowski, H.; Luczkowski, M.; Mackiewicz, Z.; Mancini, F.; Mlynarz, P.; Remelli, M.; Valensin, D.; Valensin, G., Cu-II ion coordination to an unprotected pentadecapeptide containing two His residues: Competition between the terminal amino and the side-chain imidazole nitrogen donors. Eur. J. Inorg. Chem. 2003, 2003, 1694.

D'Amelio, N.; Gaggelli, E.; Gajewska, A.; Kochman, H.; Kochman, K.; Kozlowski, H.; Latajka, Z.; Mlynarz, P.; Panek, J.; Valensin, G., Structural analysis and sheep pituitary receptor binding of GnRH and its complexes with metal ions. J. Inorg. Biochem. 2003, 94, 28.


2002

Conato, C.; Kamysz, W.; Kozlowski, H.; Luczkowski, M.; Mackiewicz, Z.; Mlynarz, P.; Remelli, M.; Valensin, D.; Valensin, G., Cu(II) ion coordination to the pentadecapeptide model of the SPARC copper-binding site. J. Chem. Soc. Dalton Trans. 2002, 3939.

Conato, C.; Kozlowski, H.; Mlynarz, P.; Pulidori, F.; Remelli, M., Copper and nickel complex-formation equilibria with Lys-Gly-His-Lys, a fragment of the matricellular protein SPARC. Polyhedron 2002, 21, 1469.

Mlynarz, P.; Valensin, D.; Kociolek, K.; Zabrocki, J.; Olejnik, J.; Kozlowski, H., Impact of the peptide sequence on the coordination abilities of albumin-like tripeptides towards Cu2+, Ni2+ and Zn2+ ions. Potential albumin-like peptide chelators. New J. Chem. 2002, 26, 264.


2001

Lipinski, R.; Chruscinski, L.; Mlynarz, P.; Boduszek, B.; Kozlowski, H., Coordination abilities of amino-phosphonate derivatives of pyridine. Inorg. Chim. Acta 2001, 322, 157.

Conato, C.; Gavioli, R.; Guerrini, R.; Kozlowski, H.; Mlynarz, P.; Pasti, C.; Pulidori, F.; Remelli, M., Copper complexes of glycyl-histidyl-lysine and two of its synthetic analogues: chemical behaviour and biological activity. BBA-General Subj. 2001, 1526, 199.

Krezel, A.; Lesniak, W.; Jezowska-Bojczuk, M.; Mlynarz, P.; Brasun, J.; Kozlowski, H.; Bal, W., Coordination of heavy metals by dithiothreitol, a commonly used thiol group protectant J. Inorg. Biochem. 2001, 84, 77.

Mlynarz, P.; Valensin, D.; Kozlowski, H.; Kowalik-Jankowska, T.; Otlewski, J.; Valensin, G.; Gaggelli, N., Co-ordination ability towards Cu-II of the 29-amino acid residue trypsin inhibitor of squash and two of its analogues. J. Chem. Soc. Dalton Trans. 2001, 645.


2000

Remelli, M.; Conato, C.; Agarossi, A.; Pulidori, F.; Mlynarz, P.; Kozlowski, H., Copper complexes of dipeptides with L-Lys as C-terminal residue: a thermodynamic and spectroscopic study. Polyhedron 2000, 19, 2409.

Chruscinski, L.; Mlynarz, P.; Malinowska, K.; Ochocki, J.; Boduszek, B.; Kozlowski, H., Methylphosphonate, hydroxymethylphosphonate and aminomethylphosphonate ligands containing pyridine, pyrazole or imidazole side chains: the coordination abilities towards Cu(II) ions. Inorg. Chim. Acta 2000, 303, 47.

Mlynarz, P.; Gaggelli, N.; Panek, J.; Stasiak, M.; Valensin, G.; Kowalik-Jankowska, T.; Leplawy, M.L.; Latajka, Z.; Kozlowski, H., How the alpha-hydroxymethylserine residue stabilizes oligopeptide complexes with nickel(II) and copper(II) ions. J. Chem. Soc. Dalton Trans. 2000, 1033.


1999

Mlynarz, P.; Kowalik-Jankowska, T.; Stasiak, M.; Leplawy, M.T.; Kozlowski, H., Impact of alpha-hydroxymethylserine (HmS) residue on the binding ability of the histidyl residue in the HmS-His dipeptide towards Cu-II, Ni-II and Zn-II. J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1999, 3673.

Mlynarz, P.; Bal, W.; Kowalik-Jankowska, T.; Stasiak, M.; Leplawy, M.T.; Kozlowski, H., Introduction of alpha-hydroxymethylserine residues in a peptide sequence results in the strongest peptidic, albumin-like, copper(II) chelator known to date. J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1999, 109.


1998

Szyrwiel, J.; Mlynarz, P.; Kozlowski, H.; Taddei, M., Chiral peptide nucleic acids: a new family of ligands for metal ions. J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1998, 1263.