Urszula Świerczek

From Bioorganic
Jump to: navigation, search
Swierczek.jpg

Hobby: good book.

e-mail: urszula.swierczek@pwr.edu.pl


Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology, ul. C.K. Norwida 4/6 50-373 Wrocław, Poland.

Education

2013 – present, PhD in Biotechnology, Department of Bioorganic Chemistry, Wrocław University of Technology, Supervisor: prof. dr hab. Jolanta Bryjak.

2013 - MSc in Biotechnology, Wrocław University of Technology, Supervisor: dr Joanna Feder-Kubis.Conference communications

  1. U. Świerczek, J. Feder-Kubis „Biozastosowania czwartorzędowych soli amoniowych”, Wpływ Młodych Naukowców Na Osiągnięcia Polskiej Nauki – 14.12.2013, Wrocław.
  2. U. Świerczek „Obiecujące właściwości biologiczne cieczy jonowych”, VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - TYGIEL 2014, 22-23.03.2014, Lublin.
  3. U. Świerczek „Ciecze jonowe w procesach biokatalizy”, Dokonania Naukowe Doktorantów – II Edycja, 12.04.2014, Kraków.
  4. A. Czapeczko, U. Świerczek, J. Feder-Kubis „(-)-Mentol - naturalny komponent o interdyscyplinarnym zastosowaniu”, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa - KALCYT, 30.5.2014, Kielce.
  5. U. Świerczek, J. Feder-Kubis, J. Bryjak „”Zastosowanie cieczy jonowych w procesie enzymatycznego oczyszczania wody”, II Międzynarodowa Konferencja Oxygenalia 2014 – Woda cząsteczką życia, 7-8.11.2014, Poznań.
  6. U. Świerczek, J. Feder-Kubis, W. Sawiński „Zastosowanie eterów koronowych i cieczy jonowych w ekstrakcji jonów miedzi (II) z roztworów wodnych”, II Międzynarodowa Konferencja Oxygenalia 2014 – Woda cząsteczką życia, 7-8.11.2014, Poznań.