Wojciech Wojtowicz

From Bioorganic
Jump to: navigation, search
Wojtowicz.jpg


Hobby: American football, snowboarding, crossfit

e-mail: wojciech.wojtowicz@pwr.edu.pl

Phone: +48 71 320 24 19

Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology


Education

1. 2014 – present – PhD in Biotechnology, Department of Bioorganic Chemistry, Wrocław University of Technology Supervisor: D.Sc Piotr Młynarz

2. 2014 – MSc in Biotechnology with Molecular Biotechnology and Biocatalysis, Department of Bioorganic Chemistry, Wrocław University of Technology Supervisor: D.Sc Piotr Młynarz Master's thesis: "Metabolomic studies of cancer cells"


Publication list

1. Serum and urine 1H NMR-based metabolomics in the diagnosis of selected thyroid diseases, Wojtowicz W., Zabek A., Deja S., Dawiskiba T., Pawelka D., Glod M., Balcerzak W, Mlynarz P., Sci Rep. 2017 Aug 22;7(1):9108.

2. Metabolic profiles of exudates from chronic leg ulcerations, Junka A, Wojtowicz W, Ząbek A, Krasowski G, Smutnicka D, Bakalorz B, Boruta A, Dziadas M, Młynarz P, Sedghizadeh PP, Bartoszewicz M, J Pharm Biomed Anal. 2017 Apr 15;137:13-22.

3. Metabolomics analysis of fungal biofilm development and of arachidonic acid-based quorum sensing mechanism, Ząbek A, Junka A, Szymczyk P, Wojtowicz W, Klimek-Ochab M, Młynarz P, J Basic Microbiol. 2017 May;57(5):428-439.

4. The influence of different diets on metabolism and atherosclerosis processes-A porcine model: Blood serum, urine and tissues 1H NMR metabolomics targeted analysis, Zabek A, Paslawski R, Paslawska U, Wojtowicz W, Drozdz K, Polakof S, Podhorska M, Dziegiel P, Mlynarz P, Szuba A., PLoS One. 2017 Oct 9;12(10):e0184798.

5. Metabolomics and Fluxomics in biotechnology - current trends, Wojtowicz W, Mlynarz P, BioTechnologia 2016 vol. 98.

6. Metagenome and metabolome analyses of irritable bowel syndrome-related gut dysbiosis, Zeber-Lubecka N, Kulecka M, Ambrozkiewicz F, Paziewska A, Goryca K, Karczmarski J, Rubel T, Wojtowicz W, Mlynarz P, Mikula M, Ostrowski J, , Gut Microbes. 2016; 7(5): 397–413.

7. Metabolomics Methods as a New Diagnostic Tool for Thyroid Nodules, Wojtowicz W, Pawelka D, Balcerzak W, Mlynarz P, Metabolomics: Open Access 2016 6:161.

8. Diagnostyka wybranych chorób cywilizacyjnych z wykorzystaniem badań metabolomicznych, Wojtowicz W, LAB Laboratoria, Aparatura, Badania, 2015, nr 3; 24-28.

Conference list

1. 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego - Zastosowanie spektroskopii NMR w monitorowaniu zamian zachodzących podczas hodowli komórek nowotworowych - W. Wojtowicz, A. Ząbek, P. Młynarz, September 2017, Wrocław.

2. Eurobiotech 2017 - Monitoring over time cell culturing medium metabolites changes in breast cancer cell line - W. Wojtowicz, A. Ząbek, P. Młynarz, September 2017, Karków.

3. Puzzle 2017 - Badanie degradacji lewanu w warunkach modelowych powodu pokarmowego, M. Domżal-Kędzia, J. Suchodolski, W. Wojtowicz, P. Młynarz, A. Krasowska, M. Łukasiewicz, April 2017, Wrocław.

4. BioTech 2017 and 7th Czech-Swiss Symposium - Production of levan in solid state fermentation using rape-seed meal and Bacillus strains - M. Domżal-Kędzia, A. Lewińska, W. Wojtowicz, P. Młynarz, M. Łukasiewiccz, June 2017, Praga, Czechy.

5. Euromar 2017 - 1H NMR based metabolomics as a comprehensive tool in investigation of pathomechanisms in thyroid and hematological cancers - Wojtowicz, A. Ząbek, S. Deja, W. Balcerzak, A. Chachaj, A. Olczak, T. Dawiskiba, E. Piątkowska, Wróbel, A. Szuba, P. Młynarz, July 2017, Warszawa.

6. Euromar 2017 - 3 in 1 - Distinction of different hematologic malignancies based on serum proton NMR metabolomics - W. Wojtowicz, A. Chachaj, A. Ząbek, A. Olczak, E. Piątkowska, Wróbel, A. Szuba, P. Młynarz, July 2017, Warszawa.

7. 2nd Congress BIO 2016 - Serum and urine 1H NMR-based metabolomics in diagnostic of selected thyroids diseases, W. Wojtowicz, A.Ząbek, S.Deja, W. Balcerzak, P.Młynarz, Wrocław September 2016.

8. 2nd Congress BIO 2016 - 1H NMR-based metabolomics in diagnostic of intrauterine infection in calves poor viability and stillborn, A. ZĄBEK, W. Wojtowicz, P. Młynarz, Wrocław September 2016.

9. X Parnas Conference - Conditions affecting levan biosynthesis and its use in drug delivery, Domżal M, Wojtowicz W, Mlynarz P, Lukasiewicz M, Wrocław, Zasięg Międzynarodowy, June 2016.

10. V Konferencja - Rak tarczycy i inne nowotwory złośliwe układu wydzielania wewnętrznego,Zastosowanie badań metabolomicznych w diagnostyce guzów tarczycy - Metabolomics studies in the diagnosis of thyroid tumors, Balcerzak W, Ząbek A, Deja S, Wojtowicz W, Jawień E, Młynarz P, Wisła, November 2015.

11. EUROMAR 2015 - 1H NMR based metabolomics profiling as potential diagnostic tool for irritable bowel syndrome, W. Wojtowicz, N. Żeber-Lubecka, M. Kulecka, F. Ambrożkiewicz, J. Ostrowski, P. Młynarz, July 2015.