Zofia Hrydziuszko

From Bioorganic
Jump to: navigation, search
Hrydziuszko.jpg

Born: 04.03.1988

Hobby: good music and books, cooking

e-mail: zofia.hrydziuszko@pwr.wroc.pl

Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology, C.K. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław, Poland.

Education

2012 - present – PhD in Biotechnology, Department of Bioorganic Chemistry, Wrocław University of Technology, Supervisor: dr hab., prof. PWr Jolanta Bryjak.

2012 – MSc in Biotechnology, Department of Bioorganic Chemistry, Wrocław University of Technology, Supervisor: dr hab., prof. PWr Jolanta Bryjak, Master’s thesis: ”Covalent and adsorptive immobilization of lipase from Pseudomonas cepacia”

Conference communications

  1. Z.Hrydziuszko, A. Dmytryk, P. Majewska, K. Szymańska, J. Liesiene, J. Bryjak, Screening of lipase carriers for reactions in water, biphasic and pure organic solvent systems, Konferencja EUROBIOTECH, Kraków 2013.
  2. Z. Hrydziuszko, M. Cieńska, J. Bryjak, K. Szymańska, J. Liesene, Selekcja nośników do immobilizacji lipazy z Pseudomonas cepacia odpowiednich do przeprowadzania hydrolizy estrów, XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Kołobrzeg 2013.
  3. Z. Hrydziuszko, Covalent and adsorptive immobilisation of lipase from Pseudomonas cepacia, Na Pograniczu Biologii i Chemii, Ustroń 2013.
  4. Z.Hrydziuszko, K. Szymańska, J. Liesiene, J. Bryjak,Screening of carriers for lipase immobilization for reactions in water system , Sympozjum "Biotransformations for pharmaceutical and cosmetic industry", Warszawa 2014.

Publications

  1. Z.Hrydziuszko, A. Dmytryk, P. Majewska, K. Szymańska, J. Liesiene, A. Jarzębski, J. Bryjak (2014) Screening of lipase carriers for reactions in water, biphasic and pure organic solvent systems, Acta Biochim Pol, 61, 1-6.
  2. Z. Hrydziuszko, M. Cieńska, J. Bryjak, K. Szymańska, J. Liesene, Selekcja nośników do immobilizacji lipazy z Pseudomonas cepacia odpowiednich do przeprowadzania hydrolizy estrów, materiały konferencyjne z XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Kołobrzeg 2013.